پائـــ ـ ـ ـــ ــــیز صورتی
!!!!!!روح مـن دریــاســت‌.پــر از مــوج و تـلاطــم
قالب وبلاگ

/DTD/xhtml1-strict.dtd">

[cb:blog_page_title]  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="[cb:blog_address]";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="" +  strResult + " " ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
[cb:blog_title]


[cb:blog_slogan]   
   

[cb:post_title]


[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

+ نوشته شده در  [cb:post_create_date] ساعت [cb:post_create_time]   توسط [cb:post_author_name]
[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count]     

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
امکانات وب

-http://www.site.com/23.mp3" controls="controlpanel" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" autostart="true" height="30" width="106">