بی پاسخ

در تاریکی بی آغاز بی پایان

دری در روشنی انتظارم رویید.

 

خودم را در پس در تنها نهادم

و به درون فرو رفتم:

اتقی بی روزن تهی نگاهم را پر کرد.

سایه ای در من فرود آمد

و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کردم.

 

 

 

پس من کجا بودم؟

شاید زندگی ام در جای گمشده ای نوسان داشت

و من انعکاسی بودم

که بیخودانه همه خلوت ها را بهم می زد

و  در پایان همه رویاها در  سایه بهتی فرو می رفت.

 

من در پس در تنها مانده بودم.

همیشه خودم را پس یک در تنها دیده ام.

گویی وجودم در پای این در جامانده بود،

در گنگی آن ریشه داشت.

آیا زندگی ام صدایی بی پاسخ نبود؟

                                                                                      (سهراب سپهری)

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
شبنمکده

زندگی بازی تو و یار است گردش تاس و حرص بسیار است شش و یک هر دو فرصت است بدان ای بسا یک که پله شش مار است