متفکراگه تونستی نقطه های سیاه و بشماری...!

شمردی..؟ اگه شمردی خبرم کن..

/ 3 نظر / 11 بازدید
سمانه جون

عزیزم بگو سرکاریم دیگه[تعجب],شایدم35 تاوشایدم 0تا[کلافه][متفکر]وتو ازهمون بچگی معماهای سخت میگفتی[چشمک]