افلاطون می گه:اگه با دلت  کسی یا چیزی رو دوست داری زیاد جدی نگیرش،چون ارزشی نداره،چون کار دل دوست داشتن،مثل کار چشم که دیدنه،اما اگه یه روز کسی رو با عقلت دوست داشتی،اگه عقلت عاشق شد،بدون که داری چیزی رو تجربه می کنی،چیزی که اسمـش عشـــــــــق واقـعـیــــه!!قلب

/ 0 نظر / 4 بازدید