غــــــم

ای غـــم تو که هستی،از کجا می آیی؟

هر دم به هوای دل ما می آیی،

باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

چون اشک به چشمم آشنا می آیی.

 

 

روزگاری مردم دنیا دلــشان غم نداشت،هر کسی غصه ی این که چه  می کرد نداشت،

چشم سادگی از لطف زمین می جوشید،خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
رضا

ز خوبرویان عالم هرکه را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد زیبا بود ... [گل]