گنــــــــــــاه

    اگر گناه وزن داشت هـــیچ کس را توان آن نبود قدمی بردارد

         خیلی ها از کوله بار سنگین خویش ناله می کردند

                 و من شاید کمر شکسته ترین بودم.

                             (دکتر شریعتی)

 

/ 2 نظر / 16 بازدید