# زندگی
هر کجا هستم باشم،                               آسمان مال من است. پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین                                      مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند                                             قارچ های غربت.                                                                                                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید